UAB „Skulas“ pastoviems klientams platina kreditines korteles.

Kreditinės

  • Kreditinę kortelę gali įsigyti įmonės, įstaigos, organizacijos pasirašiusios sutartį su UAB „Skulas“ bei pateikusios įmonės registracijos pažymėjimo kopiją.
  • Kliento patogumui kreditinės kortelės gali būti su skirtingais paslaugų deriniais. (Pasirinkti norimas kuro rūšis, paslaugas).
  • Sutarties galiojimo laikotarpiui kortelės išduodamos nemokamai.
  • Kiekvienai kortelei priskiriamas PIN kodas.
  • Kortelių panaudojimo išsamias ataskaitas už visą mėnesį jūs gausite kartu su sąskaita.
  • Praradęs kortelę klientas nedelsiant privalo pranešti apie prarastą kortelę tel. 8-41 526001
  • UAB „Skulas“ įsipareigoja blokuoti kortelę ne vėliau kaip per vieną darbo dieną po pranešimo gavimo.

Šiauliuose su UAB „Skulas“ kortele galima atsiskaityti ir partnerių UAB „Junasa“ degalinėse adresu: Žemaitės g. 131, Bačiūnų g. 21A.

 Kitos UAB „Skulas“ degalinės: